top of page
IMG_0034 2.jpeg

סיכום הנופש לבולגריה ספטמבר 2023

נופש ייחודי שבו בנוסף ללטייל, לטעום, להצטלם

ולהינות גם למדנו ריקןדים חדשים,  

ונהנינו מריקודי מאה 19 בפארק מול הצופים מוחי כפיים

IMG_0191 2
IMG_0145 2
IMG_0187 2
IMG_2010 2
IMG_2008 2
IMG_0184 2
IMG_0172 4
IMG_0167 2
IMG_0172 3